วิธีที่เร่งเส้นผมให้ขึ้น ภายใน 1 เดือนของผม – โรคของเส้นผมและหนังศีรษะ

havita ยาปลูกผม

เมื่อเอ่ยถึงปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะ คงจะมีผู้อ่านหลายท่านเคยหรือกําลังประสบปัญหาดังกล่าวเป็นจํานวนไม่น้อย โรคนี้แม้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ก็ทํา ให้เกิดความไม่มั่นใจแก่ผู้ที่เป็นและทําให้เสียบุคลิกภาพได้

โรคของเส้นผมและหนังศีรษะที่จะกล่าวถึงในฉบับนี้ ได้แก่ โรคผมบางทางพันธุกรรม โรคผมร่วงภายหลังความเครียด โรคผมร่วงหย่อม โรคหนังศีรษะอักเสบและรังแค

เริ่มกันที่ “โรคผมบางทางพันธุกรรม” เป็นโรคผมบางที่พบได้บ่อยทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ในผู้หญิงจะมีผมบางทั่วศีรษะ โดยจะพบมากบริเวณกลางหนังศีรษะและแนวผมด้านหน้า อาการที่เริ่มเป็นจะพบได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี และอาจเริ่มเป็นเมื่ออายุได้ 50-60 ปี สําหรับผู้ชายมักจะมีผมบางเริ่มต้นที่ขมับสองข้างและกลางหนังศีรษะ ซึ่งอายุที่เริ่มเป็นสามารถพบได้เช่นเดียวกันกับในผู้หญิง ผู้ป่วยส่วนมากจะมีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นผมบาง อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ป่วยจํานวนหนึ่งที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคผมบาง แต่จะพบว่าเส้นผมของผู้ที่เป็นจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ตามวงจรของเส้นผม จนในที่สุดจะกลายเป็นหนังศีรษะที่ไม่มีเส้นผมหรือศีรษะล้านสําหรับอัตราและความรุนแรงของผมบางไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุที่มากขึ้น

การรักษาภาวะผมบางทางพันธุกรรม วิธีการรักษาหลักได้แก่ การใช้ยา ซึ่งมีทั้งยาชนิดทาและชนิดรับประทาน โดยส่วนมากจะต้องใช้ควบคู่กันเพื่อให้ได้ผลที่ดี หากเริ่มรักษาตั้งแต่ยังเป็นไม่มาก จะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าเมื่อผมร่วงไปมากแล้ว ภายหลังเริ่มการรักษาผมจะเริ่มหยุดร่วงประมาณ 3 เดือน และจะเริ่มเห็นผมเส้นใหม่งอกขึ้นเมื่อรักษาไปแล้วหลายเดือน นอกจากนี้ยังมีวิธีการผ่าตัดปลูกผม ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลสําหรับผมบางในบางชนิดเท่านั้น ทางที่ดีจึงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม

โรคผมบางอีกชนิดที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคผมร่วงภายหลังความเครียด คําว่า “ความเครียด” ไม่ได้หมายถึงเครียดทางจิตใจอย่างเดียว แต่รวมไปถึงความเครียดทางร่างกายและการเจ็บป่วยด้วย เช่น การเป็นไข้สูง การผ่าตัดการคลอดบุตร การอดอาหารมากๆ เพื่อลดนําหนัก โรคทางร่างกายบางชนิด เช่น โรคโลหิตจาง โรคของต่อมไทรอยด์ และการได้รับยาบางชนิด ปัจจัยเหล่านี้จะทําาให้วงจรเส้นผมเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ผมผลัดออกจากหนังศีรษะมากขึ้น ลักษณะผมบางจะเป็นผมบางแบบทั่วศีรษะภาวะนี้สามารถหายได้เองใน 6 เดือนภายหลังจากสาเหตุได้ถูกแก้ไขหรือกําจัดออกไป

โรคผมร่วงอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้พบบ่อยนักแต่มีความสําคัญ ได้แก่ โรคผมร่วงหย่อม หรือผมร่วงเป็นกระจุก เป็นโรคที่เกิดจากความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันในร่างกาย ร่างกายเกิดมีภูมิคุ้มกันไปทําลายรากผมตัวเอง จึงกดและหยุดการเจริญของผม ทําให้ผมร่วง ลักษณะของหนังศีรษะที่ผมร่วงจะไม่มีการอักเสบเป็นวงๆ เริ่มจากวงขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตรไปจนถึงขนาดหลายเซนติเมตร หากมีหลายวง และแต่ละวงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อาจทําให้ศีรษะล้านได้เมื่อเป็นมาก อาจมีขนคิ้ว ขนตา หรือหนวดเคราร่วงด้วยได้ ผมร่วงชนิดนี้พบได้ทุกเพศทุกวัย โรคผมร่วงหย่อมไม่ได้เป็นอาการของโรคร้ายแรงอะไร สามารถพบได้ในผู้ที่มีสุขภาพดีทั่วๆ ไป แต่อาจมีความเสี่ยงของโรคเหล่านี้สูงกว่าคนทั่วไป ได้แก่ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง หอบหืด และโรคที่เกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกันแปรปรวนอื่นๆ เช่น โรคไทรอยด์ โรคด่างขาว และโรคเอสแอลอี

ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ที่มีผมร่วงหย่อมสามารถรักษาให้หายได้ ส่วนที่เหลือพบว่าผมไม่ขึ้นใหม่อีกเลย ในบางรายอาจพบได้ว่าผมที่ขึ้นใหม่กลับร่วงได้อีก ระยะเวลาที่เกิดผมร่วงนี้แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยําว่าผมจะขึ้นใหม่หรือจะร่วงไปเมื่อใด ในบางคนอาจเป็นครั้งเดียวหรือในบางคนอาจมีอาการผมร่วงและขึ้นใหม่เป็นๆ หายๆ ได้ ผมที่ร่วงสามารถขึ้นใหม่จนเป็นปกติได้ แม้ในผู้ที่มีอาการร่วงทั้งหนังศีรษะ หรือร่วงทั้งผมและขนร่วมกัน ผมที่ขึ้นใหม่บางครั้งอาจมีสีขาวและเปราะบาง แต่จะกลับมีสีและสภาพเดิมได้ในเวลาต่อมา

โรคของหนังศีรษะอีกโรคที่พบได้บ่อยได้แก่ โรคคันหนังศีรษะและรังแค คําว่ารังแคคือสะเก็ดสีขาวบนหนังศีรษะเกิดจากเซลล์ชั้นบนสุดของหนังศีรษะลอกตัวหลุดออก ตามปกติแล้วเซลล์หนังศีรษะของคนเรา ซึ่งเกิดใหม่จะค่อยๆ เลื่อนจากใต้ผิวหนังขึ้นมาจนถึงผิวชั้นบนสุด และหลุดออกไปในเวลาประมาณ 28 วัน โดยเซลล์ที่หลุดออกจะเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ตาเปล่ามองไม่เห็นแต่ถ้ามีสาเหตุใดก็ตามที่ทําให้วงจรนี้ถูกเร่งให้เร็วขึ้น เช่น จาก 28 วัน เหลือแค่ 7-21 วัน โดยเซลล์ที่หลุดออกแทนที่จะเป็นชิ้นเล็ก กลับมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขุยสีขาวหรือเทา และมองเห็นได้ชัด แถมมีอาการคันศีรษะร่วมด้วย แสดงว่ามีรังแคเกิดขึ้น

รังแคเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมาก ถือได้ว่ารังแคเป็นโรคของหนังศีรษะชนิดเรื้อรังที่มีลักษณะเฉพาะตัว บางคนอาจมีรังแคมาก บางคนอาจมีรังแคน้อย หรือไม่มีเลยก็ได้ หนังศีรษะที่มีรังแคจะคันและมีกลิ่นเหม็น รังแคเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย รังแคมีทั้งชนิดผมมันและชนิดผมแห้ง อาจตรวจสอบได้ง่ายๆ ด้วยการก้มศีรษะลง วางกระดาษดําหรือผ้าสีเข้มๆ ไว้ตรงหน้า แล้วหวีเอาฝุ่นผงต่างๆ จากเส้นผมออก ดูว่าฝุ่นผงที่หลุดมาจากเส้นผมมีลักษณะอย่างไร ถ้าเป็นผงเล็กๆเหมือนแป้ง แสดงว่าเป็นปัญหารังแคผมแห้ง แต่ถ้าฝุ่นผงที่หลุดออกมามีลักษณะชิ้นใหญ่ เป็นก้อนและชื้น แสดงว่าเป็นปัญหารังแคผมมัน

รังแคเกิดจากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากโรคของหนังศีรษะบางชนิด เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคเชื้อราบนหนังศีรษะ การสระผมด้วยแชมพูที่กระด้างบ่อยเกินไป ภาวะโภชนาการไม่ดี ความเครียด หรือใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผมบางชนิด การแพ้สารเคมีหรือน้ำยาบางอย่าง ภาวะนี้สามารถรักษาได้เองเบื้องต้นโดยการใช้ยาสระผมที่มีฤทธิ์ขจัดรังแค และการหลีกเลี่ยงสาเหตุ หากร่างกายอ่อนเพลีย ไม่สบาย มีความเครียด รังแคอาจกําเริบขึ้นมาอีกได้ หากไม่ได้ผลควรพบแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเพื่อตรวจหาสาเหตุรวมทั้งโรคของหนังศีรษะบางชนิดที่อาจพบได้

หากคุณกำลังอ่านบทความนี้เป็นไปได้มากว่าคุณกำลังประสบปัญหานี้เช่นกัน ดังนั้นเรามีคำถามสอบถามคุณดังต่อไปนี้:

คุณจะคิดอย่างไรหากมีสเปรย์ที่ช่วยหยุดการหลุดร่วงของเส้นผม และทำให้เส้นผมของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นในไม่กี่สัปดาห์

การทดสอบทางคลินิกเปิดเผยว่าส่วนผสมของมาส์กนี้สามารถฟื้นคืนกระบวนการเจริญเติบโตของเส้นผม และฟื้นฟูศีรษะล้านได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในท้องตลาด

Havita ใช้ได้ผลจริงหรือไม่

คำตอบ คือ ได้ผลแน่นอน โดยพิจารณาจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์

หากคุณกำลังมองหาวิธีป้องกันผมร่วงและ “ฟื้นฟู” เส้นผมของคุณ Havita เป็นคำตอบที่มีประสิทธิภาพและได้รับการพิสูจน์แล้ว

หากคุณสงสัยว่าทำไม Havita ถึงมีประสิทธิภาพ คำตอบ คือ ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารสกัดจากรากโสมเอเชีย, สารสกัดจากเมล็ดถั่วคูกุย, สารสกัดจากใบว่านหางจระเข้, เคราตินไฮโดรไลซ์และไบโอติน (วิตามินบี 7) ส่วนประกอบทั้งหมดนี้เป็นสารยับยั้ง DHT ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหยุดการหลุดร่วงของรากผม นอกจากนี้ส่วนผสมของสเปรย์ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มขนาดของต่อมรากผม ซึ่งช่วยให้เส้นผมยาวขึ้น ดกดำขึ้น และมีสุขภาพดีขึ้น

Havita ทำหน้าที่จากภายในสู่ภายนอกเช่นเดียวกับยาที่แพทย์สั่ง เส้นผมแข็งแรงขึ้นโดยเริ่มจากรากผม Havita ส่วนผสมกระตุ้นหลอดเลือดในหนังศีรษะ ปรับปรุงการไหลเวียนระดับหลอดเลือดฝอย และทำให้รูขุมขนมีชีวิตชีวา เส้นผมเริ่มเติบโตขึ้นอีกครั้ง

Havita

Havita มีส่วนผสมสุดพิเศษที่สามารถช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมได้อย่างรวดเร็ว มีส่วนผสมพิเศษ ดังต่อไปนี้:

  • Pueraria Mirifica ช่วยเพิ่มปริมาณเส้นผม ลดการหลุดร่วงของเส้นผม บํารุงเส้นผมให้ดกดํา เงางาม
  • Aloe vera มีเอนไซม์ที่ช่วยให้ผมดกขึ้นสามารถเข้าไปลดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วจากหนังศีรษะและมีสรรพคุณช่วยต่อต้านเชื้อรา สามารถช่วยลดปัญหารังแคและลดอาการคันจากรังแคได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีความเป็นด่าง จะช่วยปรับสมดุลให้หนังศีรษะ เพื่อให้ผมใหม่งอกขึ้นมาได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้สําหรับหนังศีรษะ ส่วนหนังศรีษะที่มีนํ้ามันบนหนังศีรษะมากเกินไปเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการคัน แต่ในว่านหางจระเข้มีเอนไซม์ที่จะช่วยลดอาการคัน และรอยแดงบนหนังศีรษะที่เกิดจากการเกาได้และช่วยปัญหาผมหลุดร่วง ทําให้ผมนุ่ม แข็งแรง ลดปัญหาผมหงอกก่อนวัย ได้อีกด้วย
  • Ginkgo ช่วยบํารุงเส้นผมและหนังศรีษะ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้รากผมแข็งแรง ป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผม
  • Panthenol บํารุงให้ผมมีสุขภาพดี ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้หนังศีรษะและให้ผมแข็งแรงเงางาม นอกจากนี้ยังลด อาการอักเสบ แพ้ คันได้อีกด้วย
  • Ginseng ช่วยแก้ปัญหาหนังศีรษะและรังแค โสมมีสรรพคุณที่ช่วยกระตุ้นให้เส้นผมเจริญเติบโต และบํารุงให้ผม แข็งแรง ทําให้ผมหลุดร่วงน้อยลง ทําให้ผมที่ขึ้นใหม่แข็งแรงขึ้น ป้องกันการเกิดภาวะผมบาง ศีรษะล้านและช่วยผมดกดํามากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยชําระล้างสารพิษที่ตกค้างบนหนังศีรษะ

Havita ฟื้นฟูเส้นผมของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ

นี่เป็นสัปดาห์ที่ 7 อีกหนึ่งสัปดาห์กว่าจะสิ้นสุดการบำบัดและผม

นี่เป็นสัปดาห์ที่ 7 อีกหนึ่งสัปดาห์กว่าจะสิ้นสุดการบำบัดและผม

อย่าลืม Havita เป็นมาส์กจากธรรมชาติที่ช่วยให้เส้นผมของคุณงอกใหม่ได้อย่างรวดเร็ว หากคุณลงมือทำทันทีภายในเวลาไม่ถึง 4 สัปดาห์ คุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างของรูปร่างหน้าตาและรับคำชมจากทุกคน เพราะรูปลักษณ์ภายนอกเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุดที่เราควรลงทุนจริงๆ! ลอง Havita ดูสิครับ!