โรคเบาหวาน (Diabetes) – Hevisure ดีหรือไม่? Hevisure ราคาเท่าไหร่คะ?

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายระบบ ทั้ง ฟันและเหงือก ตา ไต หัวใจ สมอง และหลอดเลือดแดง รวมทั้งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต,เศรษฐสังคม(socioeconomic effect) โดยมีการคาดการจาก International diabetes Federationว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 366 ล้านคน ในปีค.ศ.2011 เป็น 552 ล้านคน ในปีค.ศ. 2030 สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยเบาหวาน 3.5 ล้านคนและมีมูลค่าการรักษา 47,596 ล้านบาทต่อปี

ดังนั้นทุกคนควรดูแลและป้องกันโรคเบาหวานด้วยการปรับพฤติกรรมการบริโภคและออกกำลังกาย

โรคเบาหวานมีผลต่ออวัยวะภายในและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า 78% ต้องเจอกับภาวะแทรกซ้อน

โรคเบาหวานคืออะไร

เป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน เนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง ซึ่งมีผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ฮอร์โมนอินซูลินมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร

อินซูลินเป็นฮอร์โมนสำคัญตัวหนึ่งของร่างกาย เพราะร่างกายคนเรานั้นรับประมานอาหารเข้าไปทุกวัน มีการเปลี่ยนแป้ง , โปรตีนให้เป็นน้ำตาล หากไม่มีอินซูลิน ก็จะส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ และยังทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเช่นกัน อีกทั้งยังทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ อินซูลินสร้างและหลั่งจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ทำหน้าที่เป็นตัวพาน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานในการดำเนินชีวิต

โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

 • เบาหวานประเภทที่ 1 พบได้น้อย ประมาณร้อยละ 5 ของผู้ป่วยเบาหวานไทย ประเภทนี้เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ จึงต้องฉีดอินซูลินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดอินซูลิน และไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนเกิดไป เพราะอาจหมดสติ และเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลัน มักพบในเด็กและวัยรุ่น
 • เบาหวานประเภทที่ 2 พบได้มาก ประมาณร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานไทย และส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มคนอายุ 45 ปีขึ้นไป เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินไปใช้ได้อย่างเพียงพอ และร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ประเภทนี้มักไม่อาการอย่างเฉียบพลัน แต่หากขาดการควบคุม ก็สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เป็นอันตรายอย่างเฉียบพลันได้
 • เบาหวานประเภทที่ 3 เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ (เบาหวานวินิจฉัยระหว่างไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของการตั้งครรภ์ โดยที่ไม่ได้เป็นเบาหวานก่อนหน้า)
 • เบาหวานประเภทที่ 4 เป็นเบาหวานชนิดที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ความผิดปกติของสารพันธุกรรม monogenic diabetes syndromeหรือ Maturity onset diabetes of the young [MODY], จากยา , โรคของทางตับอ่อน เช่น cystic fibrosis

สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน

สาเหตุของโรคเบาหวานมีหลายปัจจัยร่วมกันทั้งปัจจัยทางพันธุกรรม (genetic factor) และปัจจัยสิ่งแวดล้อม (environmental factor)

 1. กรรมพันธุ์
 2. น้ำหนักเกิน ความอ้วน ขาดการเคลื่อนไหว ขาดการออกกำลังกาย
 3. อายุที่มากขึ้น มีโอกาสเป็นเบาหวานได้มากขึ้น
 4. โรคของตับอ่อน เช่น ตับอ่อนอักเสบ ได้รับการผ่าตัดตับอ่อน
 5. การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม ซึ่งมีผลต่อตับอ่อน
 6. ความเครียดเรื้อรัง
 7. การได้รับยาบางชนิด ทำให้มีการสร้างน้ำตาลมากขึ้นหรือการตอบสนองของอินซูลินได้ไม่ดี
 8. การตั้งครรภ์ เนื่องจากมีการสร้างฮอร์โมนจากรกหลายชนิด ซึ่งมีผลยับยั้งการทำงานของอินซูลิน

ใครบ้างที่เสี่ยงเบาหวาน

 1. อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป
 2. มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน
 3. เป็นผู้มีน้ำหนักเกิน หรือมีดัชนีมวลกาย(Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ ตั้งแต่ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ในคนเอเชีย
 4. ความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท)
 5. สตรีที่มีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือน้ำหนักบุตรแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม
 6. ไม่ออกกำลังกาย (physical inactivity)
 7. ดื่มสุรา
 8. สูบบุหรี่
 9. สตรีที่มีโรคถุงน้ำในรังไข่ (Polycystic ovary syndrome)
 10. เคยตรวจพบ ระดับน้ำตาลสะสม Hemoglobin A1C (Hb A1C) มากกว่าหรือเท่ากับ 5.7 % , ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน (Impaired fasting glucose) คือมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือด 100-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 11. ไขมันชนิดชนิดเอชดีแอล (HDL) น้อยกว่า 35 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ ไตรกลีเซอไรด์(TG) มากกว่า 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 12. ผู้ป่วยที่มีประวัติประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ, หลอดเลือดสมอง

มันมีวิธีใดมั้ยในการกำจัดโรคเบาหวาน?

Hevisure Gold เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อขควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งสามารถทำงานได้ในเวลาที่สั้นที่สุด ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เวลาเพียง 2-3 เดือนในการฟื้นฟูการทำงานของตับอ่อนอย่างเต็มที่ Hevisure Gold ผลิตจากสถาบันวิจัยนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Hevisure Gold ได้ผ่านการวิจัยและการทดลองทางการจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ดังนั้นจึงมีใบรับรองทั้งหมดและมีการทดสอบประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างยิ่ง

hevisure

Hevisure Gold คืออะไร?

Hevisure Gold คือผลิตภัณฑ์นมธัญพืชจากพืช 100% ระดับพรีเมียมรายแรก. ด้วยส่วนผสมจากเมล็ดและธัญพืช 11 ชนิด นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับสารออกฤทธิ์ Insumate ที่ได้รับการวิจัยเพื่อช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด ลดน้ำตาลในเลือด และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน เฮวิชัวร์ โกลด์จึงเป็นวิธีรักษาทางโภชนาการที่ครอบคลุมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ทานเจ

 

Hevisure Gold ดีหรือไม่?

Hevisure Gold เป็นการตกผลึกที่สมบูรณ์แบบระหว่างเทคโนโลยี Insumate ที่กระตุ้นการทำงานขั้นสูง
และสมุนไพรล้ำค่าที่จะช่วยให้สารอาหารซึมซาบเข้าสู่เนื้อเยื่อเซลล์ได้เร็วขึ้น รวมทั้งตับอ่อน ผลที่ตามมา,ประสิทธิภาพการใช้งานสูงกว่าวิธีการทั่วไปถึง 89 เท่า
ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด เช่น สารสกัดจากพืชต้นบอระเพ็ด, มะระขี้นก, สารสกัด เห็ดถั่งเช่า ช่วยกระตุ้นการผลิตอินซูลินจากต่อมไทรอยด์อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ลดปริมาณน้ำตาลในเลือด ช่วยให้น้ำตาลในเลือดคงที่ และ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวานเช่น: ตาพร่ามัว, ชาในมือและเท้า

HEVISURE GOLD ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ISO 22000, GMP, อย. FDA

HEVISURE GOLD

Hevisure Gold ไม่เพียงช่วยลดอาการชั่วคราวหรือรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ แต่จะเริ่มการทำงานของร่างกายในระดับเซลล์ ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยกำจัดสาเหตุของโรคเบาหวานและผู้ที่มีปัญหาจะกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งและยังช่วยขจัดสาเหตุของอาการอีกด้วย

Hevisure Gold ราคาเท่าไหร่คะ?

ก่อนโปรโมชั่นจะสิ้นสุดสามารถสั่งซื้อ Hevisure Gold ได้
– ซื้อ 2 กล่อง – 2380 บาท
– ซื้อ 3 กระป๋อง ฟรี 1 – กระป๋อง 3490 บาท – คุณประหยัด 35%
– ซื้อ 4 กระป๋อง ฟรี 2 – กระป๋อง 4690 บาท – คุณประหยัด 45%
– ซื้อ 6 กระป๋อง ฟรี 3 – 7090 กระป๋อง บาท.
– ซื้อ 10 กระป๋อง ฟรี 6 – 11900 กระป๋อง บาท

ซื้อ Hevisure Gold ของแท้ได้ที่ไหน?

Hevisure Gold จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่โดยการฟื้นฟูการทำงานของตับอ่อนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อาหารเสริม ต่อมาโรคเบาหวานจะหายไปอย่างสมบูรณ์หลังจากการบำบัดด้วยผลิตภัณฑ์นี้เสร็จสมบูรณ์

การสั่งซื้อ Hevisure Gold ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต จากนั้น:

 • กรอกแบบฟอร์มแจ้งชื่อและเบอร์โทรติดต่อเพื่อติดต่อกลับ
 • ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้กับผู้จัดการบริษัท
 • รับสายผู้เชี่ยวชาญ เขาจะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับครีม ช่วยจัดส่ง และขจัดข้อสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกับความถูกต้องของยา บนเว็บไซต์ของผู้ผลิต คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับใบรับรองคุณภาพและเอกสารทั้งหมดที่ยืนยันคุณภาพของยาและความถูกต้องตามกฎหมายของการขาย

Hevisure Gold

Hevisure Gold ดีหรือไม่? ความคิดเห็นของลูกค้า 

Hevisure Gold

Hevisure Gold

– ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ทานเจ
– หลังจากเปิดกล่องแล้วให้ปิดฝาให้สนิทและเก็บในที่แห้งและเย็น ห้ามนำเข้าตู้เย็น

หลังจากใช้ HEVISURE GOLD สุขภาพของคุณจะค่อยๆดีขึ้น