calmerol cream

มีวิธีกำจัดการอักเสบของผิวหนังและอาการคันอย่างไร?

โรคผิวหนังอักเสบเกิดขึ้นได้ง่ายมาก แต่ยากที่จะกำจัดเนื่องจากลักษณะภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ การจำกัดการแพร่กระจายของอาการและการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดอาการคันหรืออาการแพ้คือวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไป “สาเหตุ” ทำให้ผิวเกิดอาการคันและรอยแดง โรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล และโรคผิวหนังภูมิแพ้เป็นปัญหาทางผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้... Read more

สิ่งต้องรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ภัยร้ายใกล้ตัว

สิ่งต้องรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ภัยร้ายใกล้ตัว

มะเร็งสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะพบในอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีแนวโน้มที่จะพบในผู้ที่มีอายุน้อยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยภายในร่างกาย เช่น... Read more